Hoe maak je IT leidend als je wilt innoveren?

blog

Hoe maak je IT leidend als je wilt innoveren?

Je komt in de zorg twee groepen mensen tegen: degenen die ICTzien als een soort heilige graal die alle (budget) problemen kan oplossen. Enmensen die weerstand hebben tegen de inzet van technologie in een vak waarinhet draait om de persoonlijke relatie tussen verzorger of behandelaar encliënt.

Kijk vanuit jeorganisatiedoelen naar IT

Onze klant Leekerweide, een organisatie die zorg,ondersteuning en behandeling biedt aan mensen met een beperking, draait het om.Ze kijken niet vanuit een technologische bril naar de zorg, maar stellen de strategischedoelstelling centraal: het organiseren van de begeleiding en ondersteuning diecliënten nodig hebben en wensen, daar waar en wanneer zij dat willen. Endaaraan kan ICT een hele goede bijdrage leveren, zo lang je het maar relevantweet te maken voor cliënten, mantelzorgers en medewerkers.

Laat medewerkersmeedenken

Om de medewerkers te betrekken bij zorginnovatie organiseerdeLeekerweide met onze hulp een innovatie dag voor zorgmedewerkers met alscentrale vraag: welke ideeën hebben jullie om onze strategische doelstellingnog beter in te vullen? Medewerkers mochten hun fantasie de vrije loop laten.Ze hoefden zich niet te laten beperken door zaken als, nog niet bestaandetechnologie of budget. De medewerkers kwamen met zeer creatieve ideeën. Met alsresultaat een lijst met ruim twintig ideeën. Zoals bijvoorbeeld een virtuelebegeleider die cliënten 24x7 begeleidt en die actief wordt op de momenten alsdat nodig is. Dat is nu echt nog een stap te ver, maar het is natuurlijk geweldigdat zorgmedewerkers dit soort dingen bedenken. Innovatie komt vandaag de dagvanuit de medewerkers en niet meer vanuit de ICT-organisatie. Leekerweide wil nietlanger alleen maar de bestaande processen met ICT ondersteunen, maar processenopnieuw ontwerpen omdat het met gebruik van slimme technologie veel efficiënteren beter kan.

Wilt u meer weten over hoe uw organisatie innovaties kanrealiseren? Wij komen graag met u in gesprek.

Nick van ’t Schip, AccountmanagerZorg bij Avit Group