Integration Access Management (IAM)

Integration Access Management (IAM)

Diensten en oplossingen keyboard_arrow_right Integration Access Management (IAM)

XIMEx regelt de juiste toegang tot de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste mensen

Herkent u deze uitdagingen en issues?

 • Het aanvragen en aanmaken van nieuwe accounts kost veel tijd
 • Geen inzicht in wie welke informatiebronnen gebruikt
 • Gebruikers hebben voor verschillende bedrijfsapplicaties ook verschillende wachtwoorden nodig
 • Het proces van autorisaties aanvragen en goedkeuren is ondoorzichtig
 • Het is niet duidelijk welke autorisaties voor welke functies nodig zijn (wie mag wat?)
 • Er is onvoldoende zicht op het in-, door- en uitstroomproces van gebruikers van de systemen, applicaties en data
 • Gebrek aan inzicht en overzicht levert onnodige veiligheids- en compliance risico’s op
 • Bij een (security) audit kan de organisatie niet alle gevraagde rapportages opleveren

Deze uitdagingen en issues onderstrepen het belang van eenvoudig én waterdicht beheer van gebruikers- en toegangsrechten. Voor dit beheer heeft Avit XIMEx ontwikkeld, waarmee organisaties hun toegangsbeheer voor netwerken en cloudapplicaties aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Deze oplossing structureert en automatiseert het beheer van account- en inloggegevens en rechten en verlost organisaties zo van een gecompliceerde en tijdrovende taak.

Download Tabor College & XIMEx case

Adviesgesprek aanvragen keyboard_arrow_right

Gestructureerd en up-to-date

Gestructureerd en up-to-date

XIMEx is bij uitstek geschikt voor organisaties met veel gebruikers, frequente mutaties en accounts die korte tijd in gebruik zijn, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Na het afsluiten van een account, bijvoorbeeld wanneer iemand de organisatie verlaat, worden de inloggegevens automatisch uitgeschakeld en de gegevens desgewenst opgeruimd. Accountgegevens blijven hierdoor gestructureerd en up-to-date.

Centraal geregeld

Door de rechten van gebruikers centraal te regelen (HR-afdeling), wordt het toegangsbeheer aanzienlijk efficiënter en effectiever. Een belangrijk hulpmiddel is ‘single sign-on’ ofwel eenmalig inloggen. Hierbij krijgt iedere geautoriseerde gebruiker met één username-passwordcombinatie toegang tot haar of zijn toegangsrechten. De gebruiker hoeft slechts één wachtwoord te onthouden in plaats van talloze, vaak ingewikkelde, toegangscodes.

Meer gebruiksgemak

Meer gebruiksgemak

Het gebruiksgemak is verder te verhogen met de self service portal van XIMEx Via dit portal kunnen gebruikers hun eigen identiteitsgegevens wijzigen. De wachtwoorden zijn alleen volgens het beleid van de organisatie te wijzigen en worden uitsluitend versleuteld doorgegeven aan de gekoppelde systemen. Vanuit een administratief systeem, zoals de leerlingen- of financiële administratie, wordt het XIMEx beheerportaal voorzien van de accountgegevens. Vervolgens worden deze accountgegevens geautomatiseerd omgezet naar inloggegevens voor de systemen en applicaties waar de gebruikers (bijvoorbeeld leerlingen of medewerkers) toegang toe mogen hebben.

Toegangsrechten tot op functieniveau

Met XIMEx is de organisatie bij het bepalen wie welke data mag inzien of wijzigen, niet meer gebonden aan groepen of identiteiten. Het is nu mogelijk om tot op functieniveau te bepalen wie toegang mag krijgen tot welke data. Krijgt een medewerker een andere functie of rol, dan wijzigen automatisch de bij de functie/rol behorende rechten mee. Zo is te voorkomen dat bijvoorbeeld een voormalig medewerker van de financiële administratie in zijn nieuwe functie op een andere afdeling, toegang blijft houden tot het overzicht van de salarissen.

De belangrijkste redenen om gebruik te maken van XIMEx:

De belangrijkste redenen om gebruik te maken van XIMEx:

 1. In control zijn en blijven. Automatisch regelen van de juiste toegang tot de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste personen.
 2. Kostenbesparing doordat toegangsbeheer veel minder tijd vergt, de servicedesk veel minder hulpvragen krijgt en doordat er minder fouten gemaakt worden.
 3. Gebruiksgemak – XIMEx geeft gebruikers op elk moment vanaf elke locatie met elk device toegang tot de benodigde applicaties en informatie. Een gebruiker hoeft zich maar één keer aan te melden.
 4. Veiligheid – XIMEx zorgt dat gebruikers alleen toegang hebben tot de informatie die zij mogen inzien.
 5. Compliance – XIMEx geeft overzicht van de toegangsrechten voor alle applicaties, diensten en systemen en helpt om functiescheiding beter na te leven. Hiermee voldoet de organisatie aan wet- en regelgeving (zoals de AVG) rond verantwoordelijkheden, vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van gebruikers.

Download Tabor College & XIMEx case