Ipaas

Ipaas

Diensten en oplossingen keyboard_arrow_right Ipaas

Integration Platform als een Service (iPaaS)

Integration Platform als een Service (iPaaS) is een geheel van cloud-diensten dat het mogelijk maakt integratiestromen te ontwikkelen, uit te voeren en beheren, waarin iedere combinatie mogelijk is van on-premise en cloud-based processen, diensten, applicaties en gegevens, zowel binnen een zelfstandige organisatie als over meerdere organisaties..

Laat applicaties optimaal met elkaar samenwerken door het integratieplatform zo efficiënt mogelijk in te richten. Met integration platform as a service (iPaaS) kan zeer snel en efficiënt de integratie tussen applicaties tot stand worden gebracht en data worden ontsloten, waardoor grote meerwaarde wordt gecreëerd.

Advies gesprek aanvragen keyboard_arrow_right