Network Asset Compliance Center software (NACC)

Network Asset Compliance Center software (NACC)

Diensten en oplossingen keyboard_arrow_right Network Asset Compliance Center software (NACC)

Volledig inzicht in uw netwerk met NACC

Avit’s Network Asset Compliance Center (NACC) geeft diepgaand inzicht in het netwerk van uw organisatie. Welke netwerkapparatuur in gebruik is, op welke plek de apparatuur staat, wat de software- en securitystatus ervan is en of er contractueel nog support wordt verleend. Die informatie geeft het inzicht om te kunnen bepalen wanneer welke apparatuur vervangen moet worden (life cycle management), welke beheeractiviteiten nog nodig zijn – zoals te installeren software-updates - en of er securityissues zijn die direct aandacht nodig hebben.

Download NACC Whitepaper

Vraag gratis demo NACC aan

Minder securityrisico’s

Minder securityrisico’s

Het zou bijzonder arbeidsintensief zijn om alle informatie over uw netwerk en netwerkapparatuur handmatig te achterhalen en daarom erg duur. Maar zonder die informatie kunnen er allerlei onverwachte problemen optreden en zijn dus ook ongeplande acties nodig. Ook kunnen er securityrisico’s zijn zonder dat iemand zich dat bewust is. Daarnaast is het zonder deze informatie ondoenlijk om een solide netwerkbeleid op te stellen én te controleren of dat beleid ook daadwerkelijk gevolgd wordt - ofwel: compliant is. Hiermee kunt u ‘in control’ blijven, terwijl ook wat betreft security de compliancy (AVG) vereenvoudigd wordt.

Optimale beschikbaarheid van uw netwerk

Optimale beschikbaarheid van uw netwerk

NACC geeft uw real-time inzicht in diverse aspecten van uw netwerk: wanneer welke apparatuur vervangen moet worden, welke beheeractiviteiten nodig zijn (software-updates installeren) en of er securityissues zijn die opgelost moeten worden. Het is volledig te integreren met uw IT service management platform, zodat de uitkomsten automatisch in uw ITSM applicatie naar boven komen als gerichte uit te voeren actiepunten. Met als resultaat, optimale netwerkbeschikbaarheid en continuïteit van de business.

Het Network Asset Compliance Center samengevat:

Het Network Asset Compliance Center samengevat:

  • Asset management - laat zien wat er precies in huis is aan netwerkcomponenten en hoe het gesteld is met de actieve supportcontracten
  • Life cycle management - toont waar netwerkcomponenten zich bevinden in hun technische levenscyclus
  • Software release management
  • Security advisory management - geeft een overzicht van eventuele securityrisico’s
  • Maakt efficiëntere inzet van resources ten behoeve van het netwerkbeheer
  • Geschikt voor organisaties met meer dan 250 netwerkapparaten

Download NACC Whitepaper

Vraag gratis demo NACC aan