DIENST > SOFTWARE-ONTWIKKELING

Alles met elkaar laten praten

Met enige regelmaat blijkt een kloof te bestaan tussen de hardware die onderdeel is van een infrastructuur en de gewenste functionaliteit. Dit kan zijn omdat de leverancier daarin (nog) niet voorziet, ofwel omdat de requirements complexer zijn dan gangbaar. In zulke gevallen dichten onze software-engineers – in nauwe samenwerking met onze projectmanagers, technische engineers én leveranciers – het gat. Dit doen we door het ontwerpen, realiseren en opleveren van maatwerksoftware. Hiervoor doorlopen we de gebruikelijke projectstappen om verwachtingen en resultaten op één lijn te krijgen.

Een Proof of Concept kan hiervan deel uitmaken. We hanteren de Agile- of Scrum-methodiek, zodat we snel concrete waarde toe kunnen voegen voor onze klanten. De ontwikkelde programmatuur kan eenmalig afgenomen worden, waarbij de klant het gebruiksrecht krijgt, eventueel mét een kopie van de code. Of we kunnen kiezen voor een Managed Service-model, waarbij we als Avit de software blijven onderhouden en doorontwikkelen, en de klant alleen de beschikbare functionaliteit afneemt.

c-t-a@2x

Praat direct verder

Wilt u weten hoe we met software-development waarde toe kunnen
voegen voor uw organisatie? Neem dan contact met onze Research and
Development Manager op telefoonnummer +31 (0)30 600 41 00.

CONTACTFORMULIER
 
BEL ME TERUG
 
CHATSESSIE ONLINE