AVIT IN ACTIE

TIJDENS WORLD CLEAN UP DAY

AVIT IN ACTIE

TIJDENS WORLD CLEAN UP DAY


De officiële World Clean Up Day vindt plaats in september 2022 en Avit draagt ook graag haar steentje bij. Afval is een steeds groter probleem in de wereld en we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier verantwoord mee om te gaan.

 

Sustainability is een belangrijk aandachtspunt binnen Avit en daarom hebben wij donderdag 15 september jl, een centrale opruimactie rondom onze kantoren georganiseerd samen met ruim 70 collega’s.

 

Van al het plastic dat geproduceerd is, is slechts 9% gerecycled, 12% verbrand, en 79% stapelt zich op op stortplaatsen of in de natuur. Elk jaar vindt ongeveer 8 miljoen ton plastic zijn weg naar onze oceanen vanuit de kustgebieden en rivieroevers. Bijna de helft van het geproduceerde plastic is bestemd voor eenmalig gebruik, wat betekent dat het bijna onmiddellijk afval wordt.

 

Wij geloven dat een beter milieu begint bij jezelf en wij willen onze steun uitdragen voor een beter milieu!

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE