EÉN APPLICATIE VOOR

ALLE ASPECTEN VAN SCHADEHERSTEL

ASN is blij met de functionaliteiten van Portoview, het softwarepakket dat Ifective meer dan 10 jaar geleden voor ASN ontwikkelde voor de afwikkeling van autoschade. Maar na al die jaren is de software toe aan een update.


Gebruikersvriendelijk & functioneel

 Etienne de Langen, IT manager van ASN: “Portoview biedt enorme efficiencyvoordelen bij het aanmaken van schadedossiers, de planning van werkzaamheden, het bewaken van de kwaliteit, het bestellen van onderdelen en de facturatie. Maar in de afgelopen jaren zijn er steeds meer functionaliteiten bijgebouwd waardoor de applicatie steeds complexer – en dus minder gebruiksvriendelijk – is geworden.” Aan Ifective de vraag om de software overzichtelijker te maken en deze met de nieuwste technologie aan te passen aan de eisen van nu. En daar zijn we in geslaagd. Samen met ASN hebben de business consultants van Ifective een Business Challenge doorlopen en op basis daarvan een software bouwbestek gemaakt, met een duidelijk advies over de meest efficiënte manier van bouwen.


Stap 1: Business begrijpen

In de eerste stap van de Ifective Business Challenge hebben we ons verdiept in de afwikkeling van autoschade. Die analyse van het volledige schadeherstelproces, van het aanmaken van het schadedossier tot de facturatie, heeft ons geholpen om in kaart te brengen welke ondersteuning nodig is in de verschillende fasen van het proces. Zo bleek dat schadeherstellers een gebrek aan overzicht ervaren in de bestaande applicatieschermen (door het tussentijds bijbouwen van functionaliteiten) en een tekort aan gebruiksgemak, door de gebondenheid aan vaste terminals in de werkplaats. Beide aspecten zorgen ervoor dat schadeherstellers niet altijd even makkelijk en efficiënt kunnen werken met de software.


Stap 2: Business uitdagen

In de tweede stap van de Ifective Business Challenge hebben we de aannames en uitgangspunten besproken. We hebben de geformuleerde doelstellingen getoetst en van daaruit suggesties gedaan om processen slimmer, efficiënter en effectiever te laten verlopen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van de software, maar ook naar de hosting en de technische ondersteuning van Portoview. Door een integrale benadering van beheer en ontwikkeling kan ASN sneller reageren op veranderingen in de markt, voorkomen we verstoringen in bedrijfskritische processen en verlagen we de kosten voor doorontwikkeling.


Stap 3: Business verbeteren

Op basis van het Business Challenge document hebben we in stap 3 het software bouwbestek uitgewerkt. Daarin geven we aan hoe we de nieuwe applicatie op de meest efficiënte manier kunnen bouwen. Uitgangspunt is dat we de bestaande functionaliteiten van Portoview behouden maar dat we deze opnieuw structureren in een veel doelmatiger en overzichtelijker opbouw, als state-of-the-art webapplicatie, zodat de schadeherstellers van ASN Portoview voortaan kunnen gebruiken op hun tablet in de werkplaats. Door bij de bouw gebruik te maken van Prefab Building Blocks kunnen we veel sneller tot een maatwerk oplossing voor ASN komen.


En na de Ifective Business Challenge… kan de bouw van start!

Na de vaststelling van het software bouwbestek, met daarbij de garantie dat dit bestek op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd, is de bouw van start gegaan. De teams van ASN en Ifective zijn inmiddels bezig om Portoview om te bouwen tot één centraal online beheersysteem, dat toegankelijk is voor schadeherstellers vanaf elke werkplek en op elk device. Daarmee bieden we de ASN schadeherstellers een hele gebruiksvriendelijke en efficiënte applicatie die hen controle geeft over alle componenten van schadeherstel.

 

Meer weten over de ASN case? Neem contact op met Adriaan de koning, telefoon 0620742033.

DEEL CONTENT

WIL JE MEER LEZEN OVER ASN EN AVIT? DOWNLOAD DE REFERENCE CASE.