Avit implementeert WiFi bij Petrus Canisius College

nieuws

Avit implementeert WiFi bij Petrus Canisius College

Nieuwegein, 6 december 2018 – De vijf vestigingen van hetPetrus Canisius College (PCC) in Alkmaar, Heiloo en Bergen zijn live gegaan meteen door Avit geïmplementeerd Cisco wireless LAN. Avit levert ook het onderhoudop dit netwerk voor een periode van vijf jaar. Het WiFi netwerk is eenbelangrijke schakel in de onderwijsvisie van het PCC.

Blended learning

Het PCC biedt alle vormen van middelbaar onderwijs, van vmbotot gymnasium. De school kiest bewust voor blended learning. “Onze schoolblijft voorlopig gewoon boeken gebruiken, maar dat verrijken we met diversevormen van digitaal onderwijs. We geloven in de kracht van e-learning.Daarnaast maken we het voor leerlingen heel laagdrempelig om een leraar aan tespreken in Google Classroom”, vertelt Maurice Filee, ICT-coördinator van hetPCC. Om deze visie handen en voeten te geven hebben alle docenten een laptopvan de school. De leerlingen krijgen een Chromebook, de uitrol daarvan begintin de laagste klassen.

Goed ontwerp metaandacht voor eenvoudig beheer en AVG

Dit vraagt om een stabiel en breedbandig WiFi-netwerk datgrote aantallen gebruikers tegelijkertijd kan bedienen. Het bestaande WiFinetwerk kon deze explosief groeiende vraag niet aan. Reden om een onderhandseaanbesteding uit te schrijven. Avit kwam daaruit als winnaar naar voren. Filee:“Zij hebben een ontwerp gemaakt op basis van Cisco dat perfect aan onze eisenen wensen tegemoet kwam.” Cruciaal in dat ontwerp zijn de Cisco IdentityServices Engine (ISE) voor netwerkauthenticatie, waarmee we een eis vanuit deAVG invullen, en Cisco Prime, een integrale beheeromgeving voor zowel het vasteals het wireless netwerk.

Marcel Martens, sectormanager Onderwijs bij Avit, vult aan:“Het netwerk bestaat uiteraard uit een aantal bouwblokken, maar onzesamenwerking met PCC ook. We leveren niet alleen de apparatuur en installerendie, maar verrichten ook het onderhoud voor een periode van vijf jaar. PCCbeheert het netwerk zelf. Wij helpen ze daarbij door ze de juiste admintrainingen te geven. Daar komt bij dat wij al eerder het vaste netwerk aan henleverden, dus wij werken al veel langer samen, kennen de behoeften van PCC enkunnen daarmee onze toegevoegde waarde vergroten.”

Kennis van de onderwijsmarkt

De implementatie verliep vlekkeloos. Bij de nameting werdenslechts een paar marginale verbeterpuntjes gevonden. Dat verbaast Filee niets.“Avit weet wat er speelt in de onderwijsmarkt. Ze hebben een goed voorstelgedaan en staan ons met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. Avitimplementeerde zes jaar geleden ook al ons vaste netwerk. We zijn blij dat nualles in één hand ligt. Er ligt een mooie basis voor de toekomst.”

Download de complete Petrus Canisius College case