Digitale transformatie vraagt keuzes van de IT-afdeling

nieuws

Digitale transformatie vraagt keuzes van de IT-afdeling

Klanten verwachten dat ze sneller, makkelijker, voordeliger en veel persoonlijker zaken kunnen doen. Bij organisaties staan daarom twee onderwerpen hoog op de management agenda: digitale transformatie en innovatie. Digitale transformatie om op nieuwe manieren waarde te creëren en processen te automatiseren waar dat tot voor kort niet mogelijk was. Innovatie om te komen tot onderscheidende nieuwe diensten en producten, lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Bedrijven verwachten hiervoor ondersteuning van hun IT-afdelingen. Maar die hebben daar nauwelijks tijd voor. Zij hebben hun handen vol aan de bestaande infrastructuur. Wat moet er gebeuren om van deze zorgen verlost te worden?

Artikel Avit in Boardroom IT, bijlage Financieel Dagblad, april editie
Door Ronald Kraanen, managing director Avit Group

Digitale transformatie gaat niet alleen om geavanceerde technologieën, zoals big data, het Internet of Things, analytics, AI en machine learning, maar net zo goed om een verregaande integratie van het netwerk, bedrijfsapplicaties en cloud toepassingen. Innovatie vraagt om betere inzichten als basis om tot nieuwe businessmodellen te komen. Die moeten efficiënt en veilig én tegen een minimale inspanning worden ondersteund. Digitalisering stelt dus hoge eisen aan de IT. Daarmee komt de IT-afdeling van twee kanten onder druk te staan: ondersteun innovatie en zorg dat de bestaande IT-omgeving blijft draaien.

Minder IT-zorgen, meer regie!

Digitaliserende bedrijven zijn afhankelijk van vlekkeloos werkende technologie. Maar de huidige IT is al zeer complex en arbeidsintensief, wat allerlei extra problemen en beveiligingsrisico’s oplevert. Onderhoud, monitoring en beheer kosten erg veel tijd en geld. De oplossing is het inschakelen van externe specialisten, alleen dan krijgt de IT-organisatie ruimte om digitalisering te ondersteunen, waarbij de juiste externe specialisten bovendien de digitalisering en innovatie kunnen ondersteunen. Dat betekent wel keuzes maken over wat de organisatie al dan niet zelf doet. IT zal niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren. Digitalisering en innovatie daarentegen wel. Daarom moet alle aandacht gericht worden op regie rondom innovatie en de onderscheidende bedrijfsprocessen. Regie betekent hier het in goede banen leiden van zowel de eigen digitaliserings- en IT-activiteiten als die van de beste externe specialisten.

Verlost van netwerkzorgen

Het netwerk speelt binnen digitale transformatietrajecten een essentiële rol. Het netwerk vormt het fundament voor de integratie van systemen en (cloud) applicaties, en maakt het mogelijk nieuwe databronnen aan te boren. Analyse van deze data levert nieuwe inzichten op die de basis vormen voor innovatie. De netwerkinfrastructuur moet dus digitalisering optimaal kunnen ondersteunen. Dat vraagt om inzicht in wat zich op het netwerk afspeelt, welke systemen en software daarop zijn aangesloten en wat de status van die systemen is. En natuurlijk de security daarvan. Dit legt alleen maar meer druk op de IT-afdeling. Een intuïtief, zelflerend netwerk zou ideaal zijn. Een netwerk dat zaken automatisch inventariseert en continu monitort op mogelijke updates en verbeteringen die de verdere digitalisering ondersteunen, en zo de IT-afdeling van deze zorgen verlost.

Zo’n netwerk, of een oplossing die vergelijkbare functionaliteit biedt, is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds brengt het de beheerinspanning – en daardoor ook de kosten – drastisch terug. Anderzijds zorgt het voor een solide ondersteuning van de digitale transformatie doordat het alle inzicht en benodigde flexibiliteit biedt voor innovaties waarvan nog niet duidelijk is wat die voor eisen zullen stellen. Een andere interessante ontwikkeling is dat netwerkvoorzieningen steeds meer softwaregestuurd worden en daardoor vaak tegen transparante kosten, bijvoorbeeld voor het daadwerkelijk gebruikt, kunnen worden aangeboden.

Nieuwe gastenbeleving

Wanneer goed wordt nagedacht over digitalisering, zullen bedrijven kansen en mogelijkheden zien waar voorheen niet aan werd gedacht, of die onmogelijk of te kostbaar waren. Digitalisering gaat vaak over een betere klantbeleving. Dat speelt zeker in de hotelbranche. Gasten verwachten steeds meer van een hotelverblijf. Gemak, comfort en persoonlijke aandacht en tegenwoordig natuurlijk ook digitale faciliteiten, staan voorop. Een hotelkamer moet uiteraard opgeruimd zijn en het bed opgemaakt, maar waarom zouden niet ook de specifieke voorkeuren van de gast voor verlichting, temperatuur, luchtverversing, etc. alvast zijn ingesteld? Als dit soort informatie van een gast wordt vastgelegd, kan bij een volgende overnachting alles automatisch ingesteld worden, óók in een ander hotel van deze keten. Opnieuw zien we hier het spanningsveld tussen businessinnovatie en IT.

Voor het realiseren van deze gastenbeleving is technologie essentieel. Er moeten sensoren komen en apparatuur om alles op afstand te kunnen instellen. Alles via het hotelnetwerk gekoppeld. Maar het gaat nog verder. Als alle voorkeuren centraal worden vastgelegd en gekoppeld worden aan boekingssysteem, kunnen hotels de gastendata analyseren. Dit levert nieuwe inzichten op om de dienstverlening verder te verbeteren en de relatie met de klant te versterken. Bijkomend voordeel: het beheer wordt eenvoudiger en goedkoper. Ook deze aanpak helpt op twee fronten: ondersteuning van de innovatie én ontzorging van de IT-afdeling.

Altijd de juiste koeling

Een ander voorbeeld van de ondersteuning van digitalisering én IT is te vinden in een combinatie van meet- en regeltechniek en ketenintegratie. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat koelinstallaties levert voor magazijnen. De producten die in die magazijnen liggen moeten binnen strikte grenzen gekoeld blijven om niet in kwaliteit achteruit te gaan. Met sensoren die de temperatuur, luchtvochtigheid, buitentemperatuur van de locatie , etc. meten is dat goed te automatiseren. Maar het voegt pas echt waarde toe als die sensoren worden aangesloten op het bedrijfsnetwerk (zodat het een Internet of Things-toepassing wordt). Analyse van die data levert vervolgens inzichten op over de optimale koelinstellingen. De volgende stap zou integratie met de keten kunnen zijn, zodat de producttemperatuur van fabriek via distributeur en reseller naar klant constant blijft. De klant heeft de garantie dat in elk geval dat aspect van de kwaliteit gewaarborgd is. Het zal duidelijk zijn dat voor dit soort oplossingen een solide en veilig netwerk cruciaal is.

Preventief onderhoud

We zien dat door het netwerk te koppelen aan slimme sensoren processen in allerlei ketens geautomatiseerd en verbeterd worden. Onderhoud van vliegtuigmotoren of van schepen leent zich hier prima voor. Door essentiële onderdelen te voorzien van sensoren kunnen factoren die van invloed zijn op het functioneren worden gemeten. Op die manier kan bijvoorbeeld de onderhoudsstatus van scheepsonderdelen op afstand worden gemonitord. Daarvoor is het nodig dat de sensordata via een (draadloos) netwerk in een centrale database wordt opgeslagen (big data). Na analyse van deze data worden eventuele meldingen direct doorgegeven aan het schip. Dit maakt om te beginnen preventief onderhoud al aan boord mogelijk. Als dat niet gaat omdat er een vervangend onderdeel niet voorradig is, of omdat er een specialist aan te pas moet komen, kan in de eerstvolgende haven die specialist klaarstaan met de nodige onderdelen. Hierdoor hoeven schepen niet langer in de haven te liggen dan nodig, wat erg veel geld kan besparen.

Ruimte creëren

Het inschakelen van externe technologiebedrijven verlost bedrijven niet alleen van veel IT-zorgen. Als zij een zorgvuldige keuze maken kunnen zij tegelijk ondersteuning krijgen bij hun digitaliserings- en innovatietrajecten. En zo veranderen innovatie en digitale transformatie van punten op de managementhorizon in concrete fundamenten voor verdere groei en succes van de hele organisatie.