Gemeente Smallingerland vertrouwt op Avit bij vervanging van strategische netwerkcomponenten

nieuws

Gemeente Smallingerland vertrouwt op Avit bij vervanging van strategische netwerkcomponenten

Nieuwegein, 7 december2018 – Avit heeft de aanbesteding van gemeente Smallingerland gewonnen voorde levering, installatie en ondersteuning van de access en distributieswitches.

De gemeente Smallingerland, met Drachten als kern, is eenplattelandsgemeente met een sterke regionale én toeristische functie. Drachtenis de tweede stad van Friesland en heeft een hoog voorzieningenniveau op hetgebied van onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur. Daarnaast is hettoerisme, zeker de watersport, sterk ontwikkeld.

Om het dienstverleningsniveau in de toekomst te handhaven enverder te verhogen is een moderne en flexibele netwerkinfrastructuur eenbelangrijke eis. René Pleij, IT-adviseur bij de gemeente Smallingerland: “Wemoderniseren ons netwerk stap voor stap. Om er zeker van te zijn dat we daarbijgebruikmaken van de juiste technologie hebben we een marktverkenninguitgevoerd. Zo wisten we dat we de juiste uitvraag deden.” Avit is deopdracht gegund.

Het was voor de gemeente Smallingerland cruciaal datmedewerkers niets van de vervanging zouden merken. Avit heeft een planninggemaakt waarbij de daadwerkelijke migratie in het weekend plaatsvond. Pleij:“Niet alleen de technische realisatie maar ook de samenwerking met ons is heelsoepel verlopen. Avit heeft de juiste expertise in huis en denkt mee. Ze gavengoede adviezen bovenop hetgeen wat we vroegen in de aanbesteding. Alleonderdelen van het project – de voorbereiding, de uitrol, alle communicatiedaar omheen – zijn prettig en goed verlopen.”

Robert van Zanten, directeur Avit, stelt: “Het gaat bij eenEuropese aanbesteding om heel goed aanvoelen wat de klant écht belangrijk vindten daar je aanbod op toespitsen. We winnen steeds meer contracten bij lokaleoverheden omdat we goed weten wat er in de overheidsmarkt speelt. Daardoorstellen we in de fase van de marktverkenning de juiste vragen en maken we onzeinschrijving precies op maat van de klant.”

De samenwerking met de gemeente Smallingerland volgt kort opeen contract van Avit met de gemeente Assen, die eveneens haar netwerkinfrastructuurvernieuwt en moderniseert.