Gemeente Smallingerland vertrouwt op Avit bij vervanging van strategische netwerkcomponenten

nieuws

Gemeente Smallingerland vertrouwt op Avit bij vervanging van strategische netwerkcomponenten

Nieuwegein, 7 december2018 – Avit heeft de aanbesteding van gemeente Smallingerland gewonnen voor de levering, installatie en ondersteuning van de access en distributie switches.

De gemeente Smallingerland, met Drachten als kern, is een plattelandsgemeente met een sterke regionale én toeristische functie. Drachten is de tweede stad van Friesland en heeft een hoog voorzieningen niveau op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur. Daarnaast is het toerisme, zeker de watersport, sterk ontwikkeld.

Om het dienstverleningsniveau in de toekomst te handhaven en verder te verhogen is een moderne en flexibele netwerkinfrastructuur een belangrijke eis. René Pleij, IT-adviseur bij de gemeente Smallingerland: “We moderniseren ons netwerk stap voor stap. Om er zeker van te zijn dat we daarbij gebruikmaken van de juiste technologie hebben we een marktverkenning uitgevoerd. Zo wisten we dat we de juiste uitvraag deden.” Avit is de opdracht gegund.

Het was voor de gemeente Smallingerland cruciaal dat medewerkers niets van de vervanging zouden merken. Avit heeft een planning gemaakt waarbij de daadwerkelijke migratie in het weekend plaatsvond. Pleij: “Niet alleen de technische realisatie maar ook de samenwerking met ons is heelsoepel verlopen. Avit heeft de juiste expertise in huis en denkt mee. Ze gaven goede adviezen bovenop hetgeen wat we vroegen in de aanbesteding. Alle onderdelen van het project – de voorbereiding, de uitrol, alle communicatiedaar omheen – zijn prettig en goed verlopen.”

Robert van Zanten, directeur Avit, stelt: “Het gaat bij een Europese aanbesteding om heel goed aanvoelen wat de klant écht belangrijk vindt en daar je aanbod op toespitsen. We winnen steeds meer contracten bij lokaleoverheden omdat we goed weten wat er in de overheidsmarkt speelt. Daardoor stellen we in de fase van de marktverkenning de juiste vragen en maken we onze inschrijving precies op maat van de klant.”

De samenwerking met de gemeente Smallingerland volgt kort opeen contract van Avit met de gemeente Assen, die eveneens haar netwerkinfrastructuur vernieuwt en moderniseert.