ROC Friese Poort selecteert Avit als nieuwe partner

nieuws

ROC Friese Poort selecteert Avit als nieuwe partner

Na een zorgvuldige evaluatie heeft ROC Friese Poort de opdracht voor het vervangen, uitbreiden en beheren van zijn netwerk en security infrastructuur gegund aan Cisco Gold Partner Avit. Het ROC legt hiermee een stevig fundament voor innovatieve ICT-toepassingen binnen het onderwijs. Het netwerk en de beveiliging van de centrale en decentrale omgeving van het ROC wordt ingevuld met de oplossingen van Cisco en aangevuld met Avit Premium Plus support. Daarmee is de dienstverlening op het hoogste niveau gewaarborgd. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot verlenging van 5 maal één jaar.

Aanleiding voor deze aanbesteding door ROC Friese Poort was de noodzakelijke vervanging en uitbreiding van de netwerkcomponenten en firewalls op alle locaties. De sleutelwoorden bij dit vervangingstraject waren ‘continuïteit, betrouwbaarheid en beheersbare kosten’. Avit wist ROC Friese Poort tijdens deze aanbesteding ervan te overtuigen dat zij hiervoor de beste partij waren. Het hoge kennisniveau van de specialisten van Avit en de ruime ervaring in de onderwijswereld zorgden ervoor dat ROC Friese Poort deze opdracht toekende aan Avit.

Remco Meijerink, lid College van Bestuur van ROC Friese Poort: “Wij hechten waarde aan een toekomstbestendige ICT-infrastructuur om onze studenten en docenten optimaal te faciliteren en ondersteunen.

Zo kan ons onderwijs meebewegen met de snel veranderende technologische ontwikkelingen en kunnen wij deze op praktische wijze inpassen in de lessen.”

Ronald Kraanen, directeur bij Avit, zegt over de samenwerking: “Wij zijn er bijzonder trots op dat ROC Friese Poort deze belangrijke opdracht na een uitvoerig selectietraject aan Avit heeft gegund. De architecten van Avit hebben in samenwerking met de ICT-afdeling van ROC Friese Poort een toekomstbestendige en innovatieve infrastructuur ontworpen op basis van ‘software defined networking (SDN)’. Daarmee worden onderwijsapplicaties, ‘cloud computing’ en ‘bring your own device (BYOD)’ op veilige wijze gefaciliteerd voor ruim 14.000 gebruikers. Het sectorteam educatie van Avit helpt ROC Friese Poort om innovaties binnen het onderwijs middels de inzet van ICT verder door te voeren.”

Momenteel werken ROC Friese Poort en Avit samen aan de uitwerking van het definitieve ontwerp. De eerste fase van de uitrol is gepland voor de zomerperiode. Naast het leveren van ICT producten en diensten worden de langere termijn samenwerkingsmogelijkheden m.b.t. stageplekken voor ICT studenten van ROC Friese Poort nader onderzocht en ingevuld. Dit geldt ook voor het verzorgen van gastcolleges aan het ROC door professionals van Avit.