Healthcare

Healthcare

Sectoren keyboard_arrow_right Healthcare

Unieke nieuwe oplossing - Avit Video Consult met pre-consult


De vraag naar zorg op afstand in de zorgsector groeit, waarbij beeldbellen aan de orde van de dag is en naar de toekomst steeds meer ingezet zal worden. De huidige situatie omtrent Covid-19 heeft deze vraag enkel nog maar groter gemaakt. Hoewel er verschillende tools bestaan waar organisaties uit andere branches prima mee uit de voeten kunnen als het gaat om online vergaderen, is er voor de zorgsector meer nodig. Het beeldbellen dient laagdrempelig in gebruik te zijn voor patienten en zorgverleners. Daarnaast wil je niet afhankelijk zijn van complexe software installaties of van een apparatuur welke niet naar behoren werkt. In feite hoort een online consult altijd te kunnen plaatsvinden.

Avit biedt met haar Video Consult dienstverlenig zorg op afstand via beveiligde spraak- en videotechnologie, waardoor de toegang van de patiënt tot zorg en de productiviteit van de arts optimaal wordt benut. Wij doen dit door middel van het pre-consult check en de persoonlijke wachtruimte waarbij op basis van functionele eisen en wensen het platform met softwareontwikkeling wordt verrijkt en integraties met medische systemen beschikbaar worden gemaakt; afgestemd op de eigen zorginstelling.

Haal meer uit de zorg met de pre-consult
Met een persoonlijke link kan een patiënt inloggen in een persoonlijke wachtkamer. Voorafgaand hier aan vindt eerst een zogenoemde pre-consult check plaats. Hier wordt getest of alles gereed is voor het videoconsult – van beeld en audio tot de internetverbinding. In de tussentijd kan de patient een digitaal tijdschrift lezen of wellicht al meer over de eventuele behandeling te weten komen. Vervolgens kan de zorgverlener, wanneer hij gereed is en alle seinen op groen staan, het videoconsult starten in een beveiligde en afgeschermde omgeving. De privacy van de patiënt wordt in deze omgeving gewaarborgd. Dit levert tijdsbesparing op en is een efficiënte manier van zorg op afstand verlenen. Meer weten over hoe het Avit Video Consult voor jouw organisatie kan werken?

Adviesgesprek aanvragen

Blog Video Consult en pre-consult keyboard_arrow_right

Vernieuwing en innovatie

Vernieuwing en innovatie

Hoe kan technologie de zorg verder helpen? Dat kan relatief kleinschalig zijn. Denk aan monitoring op afstand (‘beeldzorg’) of een IoT-toepassing met sensoren in rolstoelen en andere medische hulpmiddelen om de locatie ervan te bepalen, wat tijdrovend zoeken, ergernis en onnodige vervanging voorkomt. Ook met innovatie in de zorg met behulp van technologie kan Avit helpen.

Tegelijk vragen nieuwe zorgconcepten zoals eHealth-oplossingen om nieuwe systemen op basis van de laatste technologie. Systemen die bovendien ook nog moeten voldoen aan strenge regelgeving rond privacy en informatiebeveiliging. En met slimme, zeer toegankelijke maar ook goed beveiligde communicatie- en samenwerkingssystemen gaan de zorgkwaliteit én de ‘beleving’ van de patiënten en zorgmedewerkers omhoog.

Betere zorg tegen beheersbare kosten

Betere zorg tegen beheersbare kosten

Technologie maakt op deze manier nieuwe concepten voor ‘cure’ en ‘care’ mogelijk, de zorgkwaliteit verbetert, de zorgmedewerkers worden minder belast en de grip op de budgetten neemt toe. Cloud Connected Care van Avit helpt instellingen naar een betere zorg tegen beheersbare kosten.

De grote problemen in de zorg – zoals oplopende kosten, zorgkwaliteit, regeldruk, personeelsgebrek - zal Avit natuurlijk niet kunnen oplossen. Maar wat we wél kunnen is het de zorgmedewerkers veel makkelijker maken. We kunnen extra belasting wegnemen en écht gebruiksgemak bieden, door allerlei overtollige IT-handelingen weg te nemen. Helemaal afgestemd op de rol of functie van de zorgmedewerker.

Cloud Connected Care: geïntegreerde cloud-oplossingen

Cloud Connected Care: geïntegreerde cloud-oplossingen

Avit heeft onder de naam Cloud Connected Care een aantal diensten gebundeld die op deze eisen aansluiten. Zorgsystemen onderbrengen in de cloud biedt aanzienlijke voordelen. De noodzakelijke modernisering is mogelijk zonder grote investeringen in servers en andere hardware.

Door IT aan te bieden ‘as a service’ maakt het betalen mogelijk voor gebruik in plaats van voor eigendom. Zo ontstaat financiële voorspelbaarheid. Dankzij de schaalbaarheid van de cloud kan de IT makkelijk meegroeien met de organisatie. Ook maakt Connected Care modernisering van IT mogelijk zonder grote investeringen in servers en andere hardware – cruciaal voor de ondersteuning van nieuwe zorgapplicaties.

Avit kan ook de IT-infrastructuur van de zorginstelling volledig overnemen. In eerste instantie levert dat bekende IT-voordelen op, zoals kostenbesparingen en meer efficiency. Maar deze uitbesteding heeft uiteindelijk ook impact op de zorg zelf. De IT-afdeling kan dan alle aandacht besteden aan zorginnovatie met behulp van technologie.

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid – security – van gegevens en de gehele IT-infrastructuur is zeker in de zorg extra belangrijk. Vanzelfsprekend moeten patiëntgegevens uitstekend beschermd worden. Een extra uitdaging is dat het ziekenhuis is een (semi)publieke omgeving is, waardoor de beveiliging van bijvoorbeeld werkplekken extra aandacht vraagt.

Voor de beveiliging van systemen en data maakt Avit uitsluitend gebruik van producten van gespecialiseerde partners die meer investeren in security dan individuele bedrijven ooit kunnen. Dankzij deze slimme, zeer toegankelijke maar tegelijk goed beveiligde communicatie- en samenwerkingssystemen gaan de zorgkwaliteit én de ‘beleving’ van de zorg omhoog.

De Avit Tenderdesk

De Avit Tenderdesk

De Avit Tenderdesk is gespecialiseerd in het van begin tot eind doorlopen van het aanbestedingsproces. In het voortraject bieden wij advies bij het opstellen van passende uitsluitingsgronden en gunningscriteria. Dit met als doel om partijen te helpen om op basis van de juiste criteria een leverancier te selecteren. Uniek aan ons advies is dat wij technische kennis combineren met kennis van de aanbestedingswet.

Hiernaast verzorgt onze Tenderdesk onze inschrijvingen op aanbestedingstrajecten. De Tenderdesk borgt dat de kennis en expertise waarover Avit beschikt optimaal naar voren komt in onze inschrijvingen. Het resultaat hiervan is dat inmiddels tientallen partijen binnen de publieke sector voor Avit hebben gekozen. Bent u ook op zoek naar advies omtrent uw IT-aanbestedingen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Download whitepaper(s) Adviesgesprek aanvragen

Alliade Zorggroep