Overheid

Overheid

Sectoren keyboard_arrow_right Overheid

Avit: Cloud-services voor de overheid

Lokale overheden en semi-overheidsinstellingen zien zich geconfronteerd met een diversiteit aan aantal ontwikkelingen die hun organisaties direct raken. De Rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan gemeenten, die door scherpe deadlines en krimpende budgetten echter moeite hebben de bijbehorende regelgeving op te volgen. De landelijke overheid streeft bovendien naar een gedigitaliseerde overheidsdienstverlening, waarin gemeenten samenwerken met zowel publieke als private ketenpartners. Het realiseren van een elektronische gemeente, en de aansluiting op landelijke basisvoorzieningen, leidt echter tot ingrijpende veranderingen in de gemeentelijke organisatie en toepassing van IT.

Dit wordt nog verstrekt door (ambtelijke) fusies en de onderlinge uitwisseling van werkzaamheden op gebieden als Zorgindicatie, PGB, WMM en belastingen. De krimpende budgetten zijn ook aanleiding voor de gemeenten om hun eigen strategische weg te gaan. Zo kan vergaande samenwerking met buurgemeenten of andere overheden flinke besparingen opleveren, onder andere op huisvestings- en personeelskosten. Bij het optimaliseren en digitaliseren van de dienstverlening aan de burger (bijvoorbeeld door het inrichten van ‘videoloketten’) snijdt het mes aan twee kanten: de burger wordt het makkelijker gemaakt en de kosten kunnen omlaag.

Download whitepaper(s) Adviesgesprek aanvragen

6 redenen om voor Avit te kiezen

  • Wereldwijd hoogste percentage gecertificeerde Cisco engineers
  • Cisco Global Capital Partner of the year 2018
  • Cisco EMEAR & North Capital Partner of the year 2018
  • Cisco North & Nederland Software Partner of the year 2018
  • Cisco Nederland Customer Experience Partner of the Year 2018
  • Internationale R&D afdeling garandeert oplossingen op maat
Cloud-computing: lagere kosten en flexibel

Cloud-computing: lagere kosten en flexibel

Al dit soort ontwikkelingen versterken de interesse in IT en zeker in ‘cloud-computing’. Cloud-diensten bieden flexibiliteit en zekerheid (schaalbaarheid, altijd de nieuwste toepassingen enzovoort) én financiële voordelen (betalen naar gebruik, lagere investeringen in mensen en middelen). Avit helpt (semi-)overheden met een groot aantal diensten en producten die aangeboden worden vanuit de cloud. Daaronder bijvoorbeeld Desktop as Service (DaaS), waarmee ICT-werkplekken en het beheer ervan uitbesteed kunnen worden. Onze eigen oplossing Hosted Avit Collaboration Solution (HaCS) verbindt iedereen binnen en buiten de organisatie en maakt een betere communicatie en samenwerking mogelijk. Via Infrastructuur as a Service (IaaS) stellen we naar behoefte capaciteit beschikbaar in ons datacenter. En we verzorgen zelfs gebouwbeveiliging in de vorm van camera-observatie (CCTV).

Veilige, kostenefficiënte en schaalbare cloud-oplossingen

Veilige, kostenefficiënte en schaalbare cloud-oplossingen

Deze cloud-diensten leiden inderdaad tot kostenbesparing: servers en hardware aanschaffen hoeft niet meer, wat scheelt in ruimte en opstart- en onderhoudskosten. Door de flexibiliteit en schaalbaarheid is er nooit meer een tekort of overschot aan serverruimte. Afrekenen gebeurt volgens een vast bedrag per maand, zodat financiële verrassingen uitgesloten zijn. We bieden 24-uurs ondersteuning en support. En natuurlijk is de security geborgd door absolute professionals die daar hun vak van hebben gemaakt. Bovendien ontzorgen we onze klanten door op te treden als centraal aanspreekpunt voor alle IT-diensten.