Avit Network Asset Compliance

Whitepapers keyboard_arrow_right Avit Network Asset Compliance

Avit Network Asset Compliance

Zonder informatie geen inzicht in het netwerk

Vrijwel iedere organisatie is afhankelijk van het goed functioneren van het netwerk. Verstoringen of uitval zijn niet acceptabel. Avits Network Asset Compliance Center (NACC) geeft real-time diepgaand inzicht in het netwerk van de organisatie: welke Cisco-netwerkapparatuur in gebruik is, op welke plek die apparatuur staat, wat de software- en securitystatus ervan is en of er contractueel support wordt verleend.

Betere garanties voor de netwerkbeschikbaarheid en continuïteit van de business door:

  • Asset management - laat zien wat er precies in huis is aan netwerkcomponenten en hoe het gesteld is met de actieve supportcontracten
  • Life cycle management - toont waar netwerkcomponenten zich bevinden in hun technische levenscyclus
  • Software release management
  • Security advisory management - geeft een overzicht van eventuele securityrisico’s
  • Maakt efficiëntere inzet van resources ten behoeve van het netwerkbeheer
  • Geschikt voor organisaties met meer dan 250 netwerkapparaten

Lees meer